Humanitární pomoc

Humanitární pomoc

Humanitární pomoc zachraňuje lidské životy, zmírňuje útrapy obyvatel a pomáhá obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Humanitární pomoc zpravidla reaguje na momentální krizi.

To nejdůležitější při humanitární pomoci zasaženým lidem je:

distribuce potravin

• zajištění vody a hygieny

• distribuce léků, přikrývek, základního domácího vybavení

• zajištění přístřeší

• lékařské ošetření