ccksemily

Nabízíme tyto služby

Kurzy první pomoci

Kurzy první pomoci Buďte připraveni, můžete zachránit život.

Zdravotnické zajištění akcí

Zajišťujeme sportovní, kulturní i společenské akce.

Převozy sanitním vozem

Nabízíme převozy osob dle objednávky zadavatele.

Zajišťujeme

Dárcovství krve

hraje v současné medicíně nezastupitelnou roli. Nelze ji uměle vyrobit. Její dostatek závisí na dárcích.

Krizová připravenost

Jsme připraveni poskytnout humanitární, zdravotnickou a psychosociální pomoc při mimořádných událostech.

Doprovodný program na akcích

Najměte si na akci náš prezentační stánek.

EU4Health

poskytujeme psychickou podporu lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině

Aktuality

Spolupracujeme