ccksemily

Zdravotnická dopravní služba (ZDS)

Oblastní spolek ČČK SEMILY. je registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením a poskytovatelem zdravotních služeb v oborech přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) a zdravotní dopravní služba (ZDS). Nabízíme převozy osob – samoplátců po ČR i repatriační transporty ze zahraničí, dle individuálních požadavků.

Zdravotnická dopravní služba (ZDS)

 
 

V rámci ZDS zajišťujeme převozy imobilních pacientů s lehce nebo těžce omezenou hybností. Naší přidanou hodnotou oproti komerčním subjektům je individualizace převozů, kdy je sanita vyhrazena vždy pouze pro 1 klienta, dále pak časová flexibilita i kážeň a v neposlední řadě lidský přístup se snahou o zajištění maximálního pohodlí a péče během převozu.

Nejčastěji realizujeme převozy z domácností k lékaři či do nemocnice, dále z pobytových zařízení např. na návštěvu za rodinou, ale také na výlet, na svatbu či jiné soukromé cesty.

Převozy realizujeme pouze pro samoplátce, tedy za úhradu.

Přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP)

Vyjma zdravotní dopravní služby jsme také registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru přepravy pacientů neodkladné péče, kdy nabízíme například pro repatriační transporty ze zahraničí zajištění plně profesionálních posádek RZP (řidič + zdravotnických záchranář) nebo RLP (řidič + zdravotnických záchranář + lékař).

Převozy realizujeme pouze pro samoplátce, tedy za úhradu.

V případě zájmu o využití našich služeb nás neváhejte kontaktovat pro zpracování cenové nabídky.

 

Dispečink 488 444 088

Volejte v pracovních dnech v čase 9 – 15 hodin.

Ceník převozů sanitou ČČK SEMILY v režimu ZDS (DNR)

Základní převoz zajištěný řidičem = 250 Kč/hod

Dále sazba za celkem ujeté kilometry dle ceníku:

001 – 020 km400 Kč fixně
021 – 100 km20 Kč / km
101 – 200 km18 Kč / km
201 – 500 km16 Kč / km
nad 500 km14 Kč / km

(Počítá se celkem ujetá vzdálenost do místa určení a zpět na základnu.)


Další obslužný personál a služby:
Manipulace s pacientem, transport, nosítka, naložení, vyložení +200 Kč/jednorázově
Čekací doba: 125,- Kč/os za každých započatých 30 min
Převoz zajištěný druhým zdravotníkem +250 Kč/hod


Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ceník aktualizovaný dne 1. 1. 2023.