ccksemily

Základní pojmy

 

  • Integrovaný záchranný systém – koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací
  • Základní složky IZS – zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události; za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území ČR. Patří sem pouze PČR, HZS a ZZS!
  • Ostatní složky IZS – poskytují plánovanou pomoc na vyžádání na základě předem uzavřených písemných dohod. Do těchto složek patří například i Horská služba ČR a naše Humanitární jednotka OS ČČK Semily, která je schopná při mimořádné události a při vyžádání ZZS poskytnou profesionální zdravotní péči.

Podstata IZS

 

  • IZS není institucí, úřadem, sborem, sdružením ani právnickou osobou.
  • IZS je skutečně systém práce s nástroji spolupráce a modelovými postupy součinnosti (typovými činnostmi) a je součástí systému pro zajištění vnitřní bezpečnosti státu.

Činnost Humanitární jednotky OS ČČK Semily v rámci IZS

Naším úkolem v rámci IZS je být službou na zavolání při mimořádné události a při vyžádání HZS nebo ZZS příjezdu našich posádek na místo události.
Naší další hlavní náplní je připravovat metodická a taktická cvičení pro všechny složky IZS. Nejvíce připravujeme cvičení pro HZS a PČR.

Máme speciálně proškolené členy, kteří celé cvičení vymyslí, jak po stránce scénáře, tak po stránce provozní. Vytvoříme realistické prostředí. Jak? Pomocí speciálních efektů a perfektně namaskovaných poranění na figurantech, tak realisticky, že i otrlým profíkům proběhne hlavou, zda je to jen cvičení nebo skutečný zásah.