ccksemily

Kurzy první pomoci

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí
Časová dotace: 40 hod
Cena: 3200 Kč

Kurz určený zejména pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež. Jedná se o nejobsáhlejší kurz pro dospělou veřejnost, který ČČK nabízí. Je zaměřen na dobré zvládnutí první pomoci – život ohrožujících stavů, tak i zvládnutí běžných úrazů, dále na hygienické předpisy pro pořádání zotavovacích akcí a péči o nemocné.
 
Zakončení: písemnou, praktickou a ústní zkouškou Podmínky pro absolvování: věk min. 18 let
Kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Časová dotace: 20 hod
Cena: 1 900 Kč
 
Cílem školení je prohloubit či obnovit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti zdravovědy, anatomie a poskytování laické první pomoci. Absolvent tohoto kurzu se naučí, jak správně poskytnout první pomoc při život ohrožujících stavech, jak ošetřit i další drobná poranění, která mohou vzniknout při školních a mimoškolních aktivitách jeho svěřenců. Kurz je navíc rozšířen o akutní stavy u dětí.
 
Podmínky pro absolvování: končené vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., §58
Kurz První pomoc v rámci BOZP
Časová dotace: 4 hod
Cena: 500 Kč
 
Základní informace o kurzu: Tento kurz je zaměřen na ošetření zranění a stavů, které bezprostředně ohrožují lidský život. Dozvíte se to nejdůležitější z první pomoci. Jak postupovat při masivním krvácení, bezvědomí, bezdeší, dušení cizím tělesem nebo jak se zachovat a postupovat při dopravní nehodě. V neposlední řadě vám řekneme základ k vybraným interním stavům a naučíme jak používat automatický externí defibrilátor. Zkrátka vše, co by pro záchranu života měl vědět a umět úplně každý.
 
Zakončení: praktickým nácvikem
Kurz Doškolení: Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě
 
doporučujeme všem, kteří mají již hlavní kurz ZZA jeho absolventům pravidelné doškolení. Předpisy, vyhlášky, ale i první pomoc se v průběhu let upravují a mění. Právě doškolovací kurz ZZA vás se všemi těmito změnami seznámí a napomůže připomenout dříve získané vědomosti a dovednosti.
 
Zakončení: písemnou, praktickou a ústní zkouškou
Určeno pro: absolventy kurzu ZZA
Projektový den na školách s OS ČČK Semily
 
Datum konání akce:
Cena: 50 Kč na osobu
Očekávaný počet lidí na akci:
Požadovaná technika: