ccksemily

Kurz Doškolení: Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě

Časová dotace: 8 hod
Cena: 1000 Kč

Základní informace o kurzu:
doporučujeme všem, kteří mají již hlavní kurz ZZA jeho absolventům pravidelné
doškolení. Předpisy, vyhlášky, ale i první pomoc se v průběhu let upravují a
mění. Právě doškolovací kurz ZZA vás se všemi těmito změnami seznámí a
napomůže připomenout dříve získané vědomosti a dovednosti.
Zakončení: písemnou, praktickou a ústní zkouškou
Určeno pro: absolventy kurzu ZZA