ccksemily

Kurz První pomoc v rámci BOZP

Časová dotace: 4 hod
Cena: 500 Kč

Základní informace o kurzu:
Tento kurz je zaměřen na ošetření zranění a stavů, které bezprostředně ohrožují lidský život. Dozvíte
se to nejdůležitější z první pomoci. Jak postupovat při masivním krvácení, bezvědomí, bezdeší, dušení
cizím tělesem nebo jak se zachovat a postupovat při dopravní nehodě. V neposlední řadě vám
řekneme základ k vybraným interním stavům a naučíme jak používat automatický externí defibrilátor.
Zkrátka vše, co by pro záchranu života měl vědět a umět úplně každý.
Zakončení: praktickým nácvikem