ccksemily

Kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Časová dotace: 20 hod
Cena: 1 900 Kč

Frekventant:

Základní informace o kurzu:
Cílem školení je prohloubit či obnovit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti zdravovědy,
anatomie a poskytování laické první pomoci. Absolvent tohoto kurzu se naučí, jak správně
poskytnout první pomoc při život ohrožujících stavech, jak ošetřit i další drobná poranění, která
mohou vzniknout při školních a mimoškolních aktivitách jeho svěřenců. Kurz je navíc rozšířen o akutní
stavy u dětí.
Podmínky pro absolvování: končené vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., §58