ccksemily

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Časová dotace: 40 hod
Cena: 3 200 Kč

Frekventant:

Základní informace o kurzu:
Kurz určený zejména pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších
akcích pro děti a mládež. Jedná se o nejobsáhlejší kurz pro dospělou veřejnost,
který ČČK nabízí. Je zaměřen na dobré zvládnutí první pomoci – život
ohrožujících stavů, tak i zvládnutí běžných úrazů, dále na hygienické předpisy
pro pořádání zotavovacích akcí a péči o nemocné.
Zakončení: písemnou, praktickou a ústní zkouškou
Podmínky pro absolvování: věk min. 18 let